Тыва эки турачыларга сактыышкын хүнүнде

Сентябрь 1-ни Тыва Арат Республикадан фронтуже аъттанган тыва эки турачыларга сактыышкынның хүнү кылдыр чарлыы-биле доктааткан.

Тыва Арат Республика Германияга удур дайынны чарлаан бирги даштыкы күрүне болур болгаш, Совет Эвилелинге дайынның бирги хүнүнден эгелеп дузалажып эгелээнин сагындыраал.

Бот-догуннаан аныяк республика фашизмни чылча шаварынга бүгү алдын шыгжамырын дамчыдып, Кызыл Армияның солдаттарынга аъш-чем, идик-хеп, өлүк-кеш дээш өске-даа чүүлдер-биле дузалашкан.
Тывадан эки турачылар совет шериглер-биле бир деңге дайылдажып, Украина биле Белоруссияны хостаарынга киржип, Ленинград бүзээлээшкинин үзе шавышкан.
Бистиң 20 эки турачыларывыс Алдар ордениниң эдилекчилери, а 5,5 муң чаңгыс чер-чурттугларывыс совет болгаш тыва чазактың шаңналдарын алганнар. 2016 чылда республиканың найысылалында тыва эки турачыларга тураскаалды ажыткан.

Кызыл кожууннуң ыраккы Каа-Хем суурунга төөгүлүг хүнге уткуштур «Кудумчу байырлалын» эрттирер.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
«Единая Россия» открыла федеральный и региональные ситуационные центры для наблюдения за выборами
Следующая запись
Суг-Бажы сумузунда тудуг
Меню