Тыва дылдың хөгжүлдези

ТР-ниң Баштыңы Владислав Ховалыг “2024-2033 чылда тыва дылды деткиириниң болгаш хөгжүдериниң күрүне стратегиязынга” атты салган. Ол дугайында бодунуң социал четкилерде арынында мынчаар таныштырган.

Владислав Ховалыг, Тываның Баштыңы:

«Бистиң тыва чоннуң национал чоргааралы – тыва дылывыста. 1991 чылдан эгелеп тыва дыл күрүне дылы эрге-байдалды алганын республиканың Үндезин хоойлузунда быжыглаан. Тыва дыл — өөредилгениң, культураның, ниитилелдиң сайзыралынга улуг ужур-дузалыг. Ындыг-даа болза, өгбелерден дамчып келген чоннуң байлаа болур тыва дылывыс байдалының, сайзыралының айтырыглары сөөлгү чылдарда көзүлдүр-ле тургустунуп келген.

Ынчангаш тыва дыл эртемденнери, шинчилекчилери, башкылар, чогаалчылар, чогаадыкчы интеллигенция дээш, төрээн дылы дээш сагыш сеткилинден аарып чоруур кижилер-биле тыва дылывыстың чидиг айтырыгларны чугаалажып, чаңгыс эвес удаа ужуражып турганывыстың үре-түңнели ам-на көстүп келген. “2024-2033 чылда тыва дылды деткиириниң болгаш хөгжүдериниң күрүне стратегиязынга” бөгүн атты салдым. Төрээн тыва дылывыс салгалдарывыстың чоргааралы болуп мөңге артсын!»

Алена Нан-Хоо

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Глава Тувы посетил новый волонтерский пункт
Следующая запись
Чаа номнар — чедимчелиг өөредилгениң дөзү
Меню