Тыва Донбасстың чурттакчыларынче гуманитарлыг дузаны чоруткан

#Мывместе акцияның иштинде «Чаңгыс демниг Россия» партияның регионалдыг Хөй-ниити приемнаязының баазазындан Донбасстың чурттакчыларынга гуманитарлыг дузаны дамчыткан.

Ниитизи-биле 5 тонна ажыг чүъктү чыгган. Ынаар бирги чергениң чугула херек барааннары, өөредилге херекселдери, уругларга чылыг хептер, хууда гигиенаның херекселдери, аъш-чем болгаш өске-даа барааннар кирген.

«Адрестиг ачы-дуза чедирилгезинге дыка хөй улус киришкен. Оларның аразында хууда сайгарлыкчылар, күрүне ажылдакчылары, хуу организациялар болгаш сагыш човангыр кижилер бар. Оон аңгыда республиканың депутаттары, пенсионерлер, Тываның ырак-узак кожууннарындан чурттакчылар безин чыда калбаан» — деп, парламентиниң даргазы Кан-оол Даваа чугаалаан.
Чыгдынган чүъктү Красноярск таварыштыр Белгород болгаш Ростов областьтарга чедирер. Оон улаштыр донбассчыларның түр чурттап турар пунктуларынче дамчыдар.

Мира КОНГУЛ-ООЛ очулдурган.

Предыдущая запись
Российский союз ректоров опубликовал обращение в поддержку России, армии и президента
Следующая запись
Сагыш-сеткилиңерге тайбыңны болгаш бүзүрелди кадагалаңар
Меню