«Тыва делегейниң»  төлевилелдериниң бирээзи

ТР-ниң Национал архивиниң ажылдакчылары «Урянхай-тыва энциклопедияже» Тыва ажылдап-чурттап чораан кижилерниң дугайында киирген. Оларның аразында Татьяна Алексеенва  Бондаренконуң дугайында аныяк-өскенге таныштыраал.

Ол Астрахань облазынга 1951 чылда төрүттүнген. Архив мергежилдиг. ТР-ниң алдарлыг ажылдакчызы. 1973 чылда Астраханьның С.М. Киров аттыг күрүнениң башкы институдун дооскан. Дээди өөредилге черин дооскаш, бүгү-эвилелдиң хуваалдазы езугаар  Красноярскының өөредилге эргелелинге келген. Оон улаштыр ону Красноярск крайның Танзыбей ортумак школазынче ажылдаары-биле чоруткан.

Тывага келгеш, Татьяна Бондаренко Кызылдың 7 дугаар ортумак школазынга 1974-1978 чылдарда география башкызы болуп ажылдаан. А 1978 чылда ТР-ниң Күрүне архивинче ажылдап кирген. Ол фондунуң кадагалакчызы, кол специалист, архив документилерин чырыдары болгаш информацияны ажыглаары килдистиң начальнигинге чедир ажылдаан. Тываның архив албанында ниитизи-биле 40 чыл стажтыг.

Татьяна Бондаренко республиканың архив херээниң сайзыралынга үлүг-хуузун киирген, күрүне архивиниң фондузун пропагандалаарынче кичээнгейни углап чораан. Ол – хөй-хөй ажылдарның автору, доктаамал ради-телевидение таварыштыр тайылбырны кылып чораан.

«Прошу отправить меня добровольцем», «Давайте никогда об этом не забудем» болгаш «Две женщины. Две судьбы» радиодамчыдылгалары Бүгү-россия чергелиг шериг-патриотчу угланыышкынныг мөөрейлерниң тергиин журналисчи ажылдары дээш деп Дипломнарга төлептиг болган. Хүндүлүг архивчи – хөй-хөй шаңналдарның эдилекчизи. 1998 чылда Россияның архив албанының «Хүндүлүг архивчи» хөрек демдээ-биле шаңнаткан. РСФСР-ниң Кол архив эргелелиниң Хүндүлел бижиин 1987 чылда тывыскан. 2001 чылда ТР-ниң Президентизиниң Хүндүлел бижиинге төлептиг болган, күш-ажылдың хоочуну.

Алена НАН-ХОО

Предыдущая запись
ТР-ниң Национал архиви «Урянхай-тыва энциклопедияны» тургузарынга киришкен
Следующая запись
 Чоокку үеде энциклопедияның ийиги тому үнер
Меню