Тыва биле Донбасс аразында “телекөвүрүг”

Тускай шериг операциязынга киржип, украин нацизм-биле демиселди чорудуп турар шериг албан-хүлээлгелиг оолдарывыс-биле харылзаа болганчок үстүп калырын билир бис. Бо хүннерде Луганск Улус Республиказын хостаарынга киржип турган шериглерниң күш-шыдалын, хей-аъдын көдүрери-биле, төрээн черлери, төрээн кижилери-биле харылзаштырар ажыл чоруттунган – тускай “телекөвүрүг” дузазы-биле шериг оолдарывыс видео­харылзааже үнүп, чоок улузу, төрел чону-биле арыннарын көржүп, чугаалажыр аргалыг болганнар.

Өг-бүле хүнүнде 55 ду­гаар тускай мотоадыг­жы (даг) бригаданың шериг оолдары Тывада боттарының шериг кезээниң турар черинге чыглып келген чоок улузу-биле харылзашканнар.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Тывадан барып тускай шериг операцияда киржип турар шериг албан-хүлээлгелиг чаңгыс чер-чурттугларынга чылыг сөстерни чугаалаан. Ол Украинада нацизм-биле демиселди чорудуп турар Тываның шериг оолдарын төрээн черинде төрел чонунуң Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде фашизмге удур чаныш-сыныш чок демиселди чорудуп турган өгбелери тыва эки турачыларга дөмейлеп, оларга чоргаарланып турарын демдеглээн. Тускай шериг операцияда оолдарга В. Ховалыг чоок улузу дээш сагыш човавазын чагып, оларның өг-бүлелеринге болур-чогуур деткимче-дузаның көргүстүнүп турарын дыңнаткан.

Шериг оолдарга чагыг-­сөзүн афган дайынының киржикчизи, дайынчы хүлээл­гени бодунуң кежинге эрткен “Да­йынчы акы-дуңмалышкы” организацияның кежигүнү Эрес Хуурак берген. Чер-чуртун, чоок улузун, чонун сагынган оолдарга белек кылдыр тыва чоннуң кайгамчык уран чүүлү – хөөмей-сыгытты ат-сураглыг “Алаш” ансаблиниң күүсеткени езулуг белек болган.

Албан-хүлээлгезин күүседип турар оолдар-биле өг-бүлелери, чоок улузу «телекөвүрүг» дамчыштыр чугаалажып, оларның сагыш-сеткилин көдүрер чылыг-чымчак сөстерни чугаалаан.
“Хенертен харылзаа үзүлгеш, чиде бээрге, сагышка анчыы аажок, дыка дүвүренчиг болур чорду – деп, шериг оолдарның бирээзиниң өөнүң ишти чугаалаан. – Оон база дөмей-ле буу-хаа, далаш-биле чугаалашса, чугаалажыр. Бо мындыг хемчегни эрттиргени езулуг байырлал сагындырар болду, сактырымга, ынак эжимни куспактап каан ышкаш болдум”.

Шак мындыг телекөвүрүг Россияның аңгы-аңгы регионнарынга база эрткен.

Бистиң корр.
М. Сааяның тырттырган чуруктары.

#шын

Предыдущая запись
Награждение образцовых семей
Следующая запись
Таланты балета на тувинской сцене
Меню