Тува 24-ке дорт эфир: долу эвес мобилизацияга хамаарышкан айтырыглар

Бөгүн «Тува 24» телеканалга Тываның шериг комиссары Андрей Басенков, Абакан гарнизонунуң шериг прокурорунуң оралакчызы Артем Карамашев, ТР-ниң прокурорунуң хүлээлгезин күүседип турар Владимир Большунов, күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Эдуард Сандан чурттакчы чоннуң долу эвес мобилизацияга хамаарышкан айтырыгларынга харыылаан.

Бир шак ажыг үе дургузунда дыка хөй айтырыглар салдынган. Ооң иштинде саң-хөөге хамаарышкан айтырыглар база бар. Чижээлээрге, ТШО-нуң киржикчилеринге чээлизин түр соңгаарладып болур бе дээн ышкаш. Ынаар ипотека, хууда сайгарлыкчы чорук сайзырадыр, көдээ ажыл-агый чээлилери дээш шупту кирип турар. Чээлини түр соңгаарладырда, ыяап-ла банкыга баргаш, билдириишкинни бижиир. Бо чиигелдени тускай шериг операциязында киржип турар хамаатылар база оларның өг-бүлелери ажыглап болур.

ТШО-да киржип турар хамаатылар чээлини соңгаарладырда, ында киржип турарының дугайында шынзылганы 2023 чылдың декабрь 31-ге чедир дужаар. Чээли каникулдарының үезинде хөө болгаш торгаал турбас. Ол ышкаш приставтар таварыштыр тыртарын түр соксадыр.

Чурукту интернеттен алган.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
В Туве семьи мобилизованных начали подавать заявления на выплаты детям
Следующая запись
Туранның эки турачылары одаар ыяшты белеткээн
Меню