Тес-Хемде хөмүр курлавыры чонга чедер

Тес-Хем кожууннуң девискээринде хөмүр-даштың курлавыры чедер дугайында кожууннуң чагырыкчызы Чингис Тогаачы дыңнадып турар. Оттулар чүүл склады дараазында адресте: Самаглатай суур, Промышленная кудумчузу, бажың 24. Харылзажыр телефону: 89333143950
Бир тонна хөмүр-даштың өртээ — 3444,00 рублей. Чедиргени дээш төлевири аңгы.

Предыдущая запись
Барнаулда студентилерниң күскү спартакиадазы эртер
Следующая запись
Эң-не тергиин студенчи өг-бүлени илереткен
Меню