Таңды чону оваа дагылгазын эрттирген

Таңды кожууннуң чурттакчы чону Чагытай хөлдүң эриинде турар ыдыктыг овааның дагылга езулалын демнежип эрттиргеннер.

Оваа дагыыры дээрге черниң ээлеринге чүдүүрүнден эгелээш, кижилерниң кылган ажылының үре-туңнелин көөр ёзу-биле холбаалыг тыва чоннуң бир онзагай сүзүглели болгаш байырлалы болур.

Чагытай хөлдүң эриинге ыяш оваа мооң мурнунда чүс чылдар дургузунда черле турган дээрзин төөгү бадыткап турар. Эртем шинчилелдеринге, хоочуннарның сактыышкыннарынга даянып тургаш, овааның эргиде турган черин тодарадып, 2018 чылдан эгелеп Таңды кожууннуң чону черинге, хөлүнге мөгейип, чемниң дээжизин отка салып, оваа дагыыр езулалды эрттирип эгелээн.

Езулалга киржип, ачы-буян, чаагай чоруктуң номун номчааан Эртине башкы бөгүн оваа дагыырынга таарымчалыг хүн болганын демдеглеп, чагырга бажыңының чанында чаа аът баглаажын айызаан.

https://vk.com/tandy_uula?w=wall-66233012_26556

Предыдущая запись
В Национальном музее им. Алдан-Маадыр открылась выставка, посвященная Шериг-оолу Дизижиковичу Ооржаку – первому Президенту Тувы
Следующая запись
Молодёжь Республики Тыва ждут на форуме «Ладога»
Меню