Төөгү: курсантыларның эрес-маадырлыг чоруу

Оларның ады-биле школаларны, кудумчуларны адаан, Россияның янзы-бүрү булуңнарында оларга тураскаалдарны туругскан. Ынчалза-даа подольскиниң курсантыларының маадырлыг чоруун кижи бүрүзү эки билбес.
Вадим Шмелевтуң чаа кинозу Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде шоолуг билдинмес арткан төөгүлүг арыннарын чугаалап турар. Фильмниң продюсери болгаш сценаризи Игорь Угольниковтуң чугаалап турары-биле алырга, подольскиниң курсантыларының дугайында «Военфильм» студиязын кады үндезилеп тургускан ооң чооң өңнүү Вадим Задорожный төөгүп берген. «Мен ол теманы улаштыр сонуургап, Камгалал яамызындан архив документилерин алгаш, 1941 чылдың октябрь айда бо бичии оолдарның маадырлыг чоруу немецтерни Москваже киирбээнин медереп билдим. Бо эрес-дидим чоруктуң дугайында чугаалап турган-даа болза, чогуур байдалга ону кым-даа демдеглевейн турганындан бис оларның мурнунга хүлээлгевисти амга чедир кылып шыдаваан бис».
Алена НАН-ХОО
Долузу-биле «ТА» солундан номчуур.
#подольскиекурсанты #патриотизм #Победа75_Тыва #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
«Чаа сорук» төлевилелдиң киржикчизи
Следующая запись
Дорога в будущее начинается в КПКУ
Меню