«Сылдысчыгаш» солуннуң чаа үндүрүлгезин сонуургаңар!

750

«Сылдысчыгаш» солуннуң чаа үндүрүлгезин сонуургаңар! Почта салбырларында, Парлалга бажыңының 3-кү каъдында садып турар.
Бичии чаштарга чараш уруглар солунун чагыдып алырынче далажыңар, ада-иелер!

,
Предыдущая запись
«Тыванын аныяктары» солуннуң сентябрь айда үндүрүлгези-биле таныжыңар!
Следующая запись
Үениң негелдези-биле ажылдаар
Меню