Суугу одаар бажыңнарга четкен

✅ Өрт-камгалал кезээниң дыңнатканы-биле алырга, ноябрь айда Кызыл кожуунга 2 өрт халавы болган. Ниитизи-биле бо чылдың эгезинден тура, 88 өрт айыылы бүрүткеттинген.

Кызыл районнуң Өрт-камгалал кезээниң ажылдакчылары чурттакчы чонга профилактиктиг ажылдарны чорудуп, өртке хамаарыштыр негелделерни тайылбырлап турар. 2021 чылдың эгезинден бээр суугу одаар бажыңнарже кожууннуң чагырга чериниң база иштики херектер органнарының ажылдакчылары-биле кады шупту 120 үнүүшкүшкүннү кылган. Рейдилер үезинде 505 чуртталга бажыңын кезээш, 2337 хамаатыга инструкцияны чоруткан.

Чурттакчы чон боттарының кадыкшылын, амы-тынын камгалаарынга, эт-хөреңгизи бүдүн-бүрүн болурунга сонуургалдыг болуру чугула. Ынчангаш өрт айыыл-халавы бир дугаарында хамааты кижиниң кичээнгейлиг чоруундан кол хамаарылгалыг.

#өртайыылы #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
 Каа-Хемде паром кежиглерин соксаткан
Следующая запись
 2145 кг хөмүрнү төлевилел езугаар үлеп турар
Меню