Соңгулда комиссиязының участок кежигүннери Чагытай хөлдүң эриинде чурттакчыларга четкен

📣Бо хүннерде Тываның ырак-узак черлеринде РФ-тиң Күрүне думазынче депутатты база Тываның Баштыңын соңгуур хуусаа бетинде бадылаашкын үргүлчүлевишаан.
📍Соңгулда комиссиязының участок кежигүннери Чагытай хөлдүң эриинде чурттакчыларга четкен.

#досрочное_голосование #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
С.К. Шойгу төрээн Тывазының дугайында
Следующая запись
Сарыг-Септе чыынды командаларның спортчулары белеткелди эртип турар
Меню