Соңгулда комиссиязы бирги бадылаашкын хүнүнүң түңнелдерин баш бурунгаар үндүрген

Тыва Республиканың Дээди Хуралының болгаш тус черлерниң Төлээлекчилер хуралдарының соңгулдаларының дүүн, сентябрь 9-та, канчаар эрткениниң дугайында Тыва Республиканың соңгулда комиссиязының даргазы Орлан Дандар массалыг информация чепсектеринге дыңнаткан.

Соңгулдаларның баштайгы хүнүнде республика даңзызында бүрүткеттирген соңгукчуларның 32 хуузу боттарының шилип алганы депутатка кандидады дээш бадылаан.

Соңгулдаларга барыын кожууннарның соңгукчулары идепкейлиг киржип турар. Бии-Хем кожууннуң Туран хоорайның чурттакчылары сентябрь 9-та кончуг идепкейлиг болган. Туранда соңгукчуларның 46 хуузу дүүн бадылап каапкан.

Кызыл хоорайның дугаары 12 Ленин соңгулда участогунга база дүүн, сентябрь 9-та, хөй соңгукчулар бадылаан. Бо соңгулда участок комиссиязының даргазы Шеңне Чалзып бөгүн, дыштанылга хүнүнде, соңгукчулар дүъш соонда хөй бадылап кээр боор деп чугаалады.
Бо соңгулда участогунда 5 хайгааракчылар бар. «Чаңгыс демниг Россиядан» — 2, Хөй-ниити палатазындан — 2, «Чаа кижилер» партиядан- 1.
Соңгулдалар үезинде маргыштыг чүүлдер бо соңгулда участогунга болбаан.

Ш. Монгуш.
А. Тюлюштуң тырттырган чуруу.

Предыдущая запись
Олчана Бойду: соңгулда участогунда блогер-хайгааракчы
Следующая запись
Кызылчыларның соңгулдалардан эскериглери
Меню