«Школаже белеткениринге дузалаш!»

748

«Август ай эрге-чагырганың бүгү адырларында эң-не харыысалгалыг болгаш чымыштыг ай дээрзи чугаажок. Мал чеминиң белеткели, ырак кожууннарже одаар чүүлдү сөөртүрү, соок дүшкүжеге, оруктарның септелгези, Ак-Эрик суурда база солагай талакы дачаларда школа тудуу дээш оон-даа өске. А эң-не кол чүүл, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң кичээнгейни углааны айтырыгларның бирээзи – чаа өөредилге чылынга школаларның белеткели болгаш уругларны школаже белеткээри.
Чыл санында депутаттар «Школаже белеткениринге дузалаш!» деп республика чергелиг акцияга идепкейлиг киржип турар. Өөреникчи бүрүзү көдээде азы хоорай школазында-даа өөренип турза, сентябрь 1-ниң хүнүнде өөредилге дериг-херекселдери, номнар, чугула херек идик-хеп-биле хандырттынган турарын Шолбан Валерьевич Кара-оол онзалап демдеглээн. Школачының байырлыг чыскаалга кедер хеви, спортчу хеви, солуп кедер идиктери дээш оон-даа өске чүүлдерни садып алырынга хөй-ажы-төлдүг өг-бүлелерге дузалаары чугула дээрзин ол айыткан.
Дээди Хуралдың депутаттары яамы-ведомстволар-биле дорт харылзажып, «Чаңгыс демниг Россия» партияның шугуму-биле ажылдап, ук акция езугаар өөреникчилерни школаже белеткээр ажылда хаара туттунган. Республикада 174 школа бар, акцияның дузазы-биле шупту уругларга дузаны кадары күзенчиг, эң ылаңгыя хөй ажы-төлдүг, чединмес өг-бүлелерниң уруг-дарыы кыдыынга артпас болур ужурлуг» — деп, ТР-ниң Дээди Хуралының депутады, спикер Кан-оол Даваа бодунуң блогунда бижээн.
Эрткен неделяда Дээди Хуралдың депутады Кан-оол Даваа база Дээди Хуралдың Аппарадының удуртукчузу Владислав Көшкендей » Школаже белеткениринге дузалаш!» акцияга улуг-хуузун киирип, өөредилге херекселдери-биле долдурган сумкаларны Улуг-Хем кожууннуң сумуларында школачы чаштарга белекке бергенин #Тыванын_аныяктары солуннуң корреспондентизинге өөрүшкүлүг ада-иелер дыңнаткан.
Алена НАН-ХОО

, , , , , ,
Предыдущая запись
В Республике Тыва стартует федеральный проект «Детство без опасности»
Следующая запись
Чидиг респираторлуг вирустуг инфекциядан баш удур камгаланыры

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Меню