Школачыларның чемгерилгезин организастаан

641

Сентябрьның 7-ден эгелеп, Сүт-Хөл кожууннуң Кара-Чыраа школазы 1-4 класстарның өөреникчилерин чемгерип эгелээнин #Тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш солуннарның редакциязынга дыңнаткан. Боттарының күжү-биле уругларны халас чемгерип эгелээн школаларның санынче кара-чыраажылар киргени ол.

Чурукту Интернеттен алган.

, , , , , , , , , , , , , , ,
Предыдущая запись
В Барун-Хемчикском районе проходит досрочное голосование
Следующая запись
Мал чеминиң белеткели бедик деңнелде
Меню