Сергей Ондар: Чаа-Хөлден дайынчыларның өг-бүлелеринге хойларны үледивис

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы езугаар республиканың кожууннарында ТШО-га киржир дайынчыларның өг-бүлелеринге дузаны чедирер ажыл эгелей берген. Бо хүн Чаа-Хөл кожуунда өг-бүлелерниң чурттап орар байдалын шинчилеп көрген.

Сергей Саман-оолович Ондар, Чаа-Хөл кожуун чагырга даргазының хүлээлгезин түр күүседип турар:

— Чаа-Хөлдүң чурттакчы чону черле бот-боттарын деткижип чоруур улус. Дайынчыларывыстың уруг-дарыы, өг-бүлези хайгаарал чок артпас. Баштайгы дээрезинде бир-бир хойларны Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы-биле өг-бүлелерге үледивис. Моон-даа улаштыр деткимчени план езугаар чорудары көрдүнген. Кыш-соок удур тыва оолдарывыс чоруп турар болганда, оларның бажыңнарынга оттулар чүүлдү дарый дүжүрер. Бо дээрге чүгле эге дээрезиниң дузаламчылары-дыр. Оон аңгыда республиканың чазаа 17 хар чедир уруг бүрүзүнге 5 муң рубльди бээр дээрзин катап база сагындырайн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
По поручению Главы Тувы Владислава Ховалыга сегодня разгрузили по 1 тонне каа-хемского угля двум семьям наших земляков
Следующая запись
МВД Тувы предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных митингах
Меню