Сай-Даш Монгуш – аныяк блогер-хайгааракчы

 

Ол бодунуң ажылдаар соңгулда участогун инстаграмда өңнүктеринде таныштырган.

«Соңгулда дээрге кижи бүрүзүнүң харыысалгазы-дыр. Аныяктар ону медереп билип турары өөрүнчүг. Блогер-хайгааракчы кылдыр бижиттирип алдым. Ооң-биле шынчы бадылаашкынга бодумнуң үлүүм киирикседим. Ниитизи-биле блогерлерни соңгулдага хайгааракчы кылдыр киириштиргени онзагай-дыр. Ынчалза-даа үе ынчаар ажылдаарын негеп келген. Бо үеден эгелээш, социал четкилерде өңнүктерим мээң-биле кады хайгааракчылар болур.

Бо хонуктарда меңээ ужуражыр күзелиң бар болза, 13 дугаар соңгулда участогунче баргаш, бадыла!» — деп, блогер-хайгааракчы Сай-Даш Монгуш бодунуң блогунда бижээн.

#выборы2021 #Тыва #ТываГолосует #Кызыл #13УИК #наблюдатель_блогер

Предыдущая запись
Сарыг-Септе чыынды командаларның спортчулары белеткелди эртип турар
Следующая запись
Будет построен новый современный микрорайон «Монгун»
Меню