Сагыш-сеткилдиң дээди илерээшкини – төрээн дылында

Тыва Республиканың Чазааның чарлыы-биле ноябрь 1-ниң хүнүн Тыва дыл хүнү кылдыр чарлаанындан бээр 8 чыл эрткен. Бо онзагай болуушкун тыва чоннуң культурлуг болгаш сагыш-сеткил өнчү-байлаа болур тыва дылды кадагалап, деткип база хөгжүдер сорулга-биле доктааттынган. Республиканың чурттакчы чонунга Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Тыва дыл хүнү-биле байыр чедирген.

Владислав Ховалыг, Тываның Баштыңы:

«Өгбелеривистиң биске арттырып бергени тыва дылывыс чонувустуң өртээ чок эртинези-дир. Бир эвес тыва дылывысты уттуп, чидирип алыр болзувусса, национал чоргааралывысты ышкынганывыс ол. Дылды камнап, хевээр арттырар дээш, ону кандыг-даа өскертилге, чаартылга чок ажыглаңар деп шыдавас бис. Дыл дириг организм-биле дөмей болганда, хөгжүүр, сайзыраар, чаартынар. Делегейде алды муң ажыг дылдар бар. Олар кандыг-ла-бир чоннуң төрээн дылы болур. Сагыш-сеткилдиң дээди илерээшкини – төрээн дылында. Тыва дылывыс хүнү-биле!»

Предыдущая запись
Медиалаборатория «Идегел» для юнкоров Первых
Следующая запись
Герои Z: Был ранен спасая товарищей
Меню