С.Шойгу чедиишкиннерни күзээн

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ажылчын командировказының үезинде С.К. Шойгуга ужурашкан. Ол дугайында бодунуң блогунда мынчаар бижээн.

Владислав Ховалыг, Тываның Баштыңы:

«Күрүнениң чугула айтырыгларын шиитпирлеп турза-даа, Сергей Күжүгетович бодунуң төрээн чериниң сайзыралынга хамаарышкан айтырыгларны чугаалажыр үени черле тып алыр. Чаңгыс чер чурттугларывыстың тускай шериг операциязынга 30 машинаны белекке чыып берген дугайында өөрүнчүг медээни дыңнаттым. Бо субботада, апрель 8-те, Кызылдан автоколоннаны үдээр бис. Улусчу фронтунуң Россияның демир-оруу-биле дугуржулгазы езугаар Абакандан тускай вагоннарга чүдүрүптер.

Федералдыг Чазактың деткимчези-биле шиитпирлеттинер мурнады хөгжүдер айтырыгларны чугааладым. Ол дээрге кызыгаар транспорт коридорун организастаары, комплекстиг чуртталга тудуу, социал инфраструктураны экижидери дээн ышкаш төлевилелдер болур.

Тывада 11 школа туттунуп турар. Улуг-Хем кожууннуң Чодураа сумузунга школа тудуу база немешкен. Ону көдээ девискээрлерниң комплекстиг хөгжүлдези федералдыг программага камгалаан.

Оон аңгыда Күжүгет Шойгу аттыг культурлуг фонд-биле кады чорудуп турарывыс «Тубтен Шедруб Линг» хүрээниң ажыдыышкынын чугаалаштывыс. Апрель 28-тиң хүнүнде база бир улуг хүрээ эжиктерин ажыдар. Сергей Күжүгетович бо чугула болуушкуннуң чоокшулап орар хүнү-биле шуптувуска байырын чедиргеш, чедиишкиннерни күзеди».

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

#храм

Предыдущая запись
Чаа-хөлдуң эрес-дидим маадырлары
Следующая запись
Тыва эки турачыларның салгалдары бистиң аравыста бар
Меню