Россияның солдаттары украин чонга дузазын көргүскен

Российжи армияның солдаттары маадырлыг чорукту чүгле шериг херээнде эвес, а тус черниң чурттакчыларынга хамаарыштыр көргүзүп турар. Россияның болгаш ДУР-нуң шериг албан-хаакчылары Мариупольдуң девискээринден 80 ажыг чурттакчыларны украин шериглерниң от адаандан үндүрген. Ол ышкаш эрткен хонуктарда Мариупольдан ДУР-нуң Безыменное девискээринче 620 кижини үндүрген, оларның аразында 103 чаш уруг бар. Оон аңгыда эмнелгелерден барык шупту аарыг кижилерни өскээр көжүргеннер.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн

Предыдущая запись
Экономика: эки медээ
Следующая запись
Российжи шериглерниң тиилелгези
Меню