Россияның Маадыры хоочуннар бажыңынга келген

Херел Күжүгет, Кызылдың хоочуннар бажыңының директору:

— Хоочуннар бажыңынче Россияның Маадыры Мерген Донгакты чаладым. Мерген – хайгыылчы, 55-ки даг-адыгжы бригаданың улуг сержантызы, «Тускай салбырлар хоочуну» регионалдыг организацияның кежигүнү.

Мерген Донгак Тываже келген дораан, бир дугаарында-ла, хоочуннар бажыңының улуг назылыглары-биле ужурашканы дээш өөрдүм. Ол биске тускай даалга-биле келген: шериг комиссары Петра Ширконуң мурнундан бажың-интернатка «Хоочуннар шимчээшкининге деткимче болгаш дуза дээш» деп медальды тывыскан. Россияның Маадырындан улуг шаңналды алыры биске чоргаарал-дыр.
Өңнүүмге ужуражып, ооң холун тудар аас-кежиктиг болдум. Ам-даа чедиишкиннерни аңаа күзедим.
Эш-өөр, ЛУР база ДУР-га тускай шериг операциязының үезинде эрес-дидим болгаш маадырлыг чоруу дээш чурттуң Президентизи улуг сержант Мерген Донгакка «Россияның Маадыры» атты тывысканын сагындырайн.

#Своихнебросаем #ЗаРоссию #тыва #кызыл

Предыдущая запись
Здоровые зубы — залог обаятельной и лучистой улыбки
Следующая запись
Целина в самом разгаре. Студенты ТувГУ – вожатые во Всероссийском детском центре «Смена»
Меню