Россияның Үндезин хоойлузунуң хүнү-биле!

Россия Федерациязының Үндезин хоойлузунуң хүнү-биле Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедирген.

— Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым, Тываның хөй нациялыг чону!
Сеткилим ханызындан Россия Федерациязының Үндезин хоойлузунуң хүнү-биле силерге байыр чедирип тур мен.

Декабрь 12 — чүгле албан езу байырлалы эвес, а харын-даа тураскаалдыг уттундурбас хүн. 28 чыл бурунгаар чурттуң кол хоойлузу хүлээттинген, ол российжи кижи бүзүрүнге тураскааттынган. Россияның кол документизи бистиң эрге-ажыывысты болгаш хостуг чоруувусту магадылап турар. Эрткен чылын чурттуң чедиишкинниг келир үези дээш чугула базымны кылган бис – кол хоойлуга эдилгелерни деткип, бүгү чон демнии-биле бадылаан.
Ында хамаатыларның социал камгалалы, өг-бүле деткимчези, медицина, эртем болгаш өөредилгени хамаатыларга магадылап, национал эрге-ажыктарны хандырарын бурунгаар угландырыышкынныг болдурган болгаш, бойдус хүрээлелин камгалаары дээш оон-даа өске принциптер бистиң чуртувустуң бурунгаар сайзыралын тодараткан.

Үндезин хоойлунуң кол идеязы – күрүне чон, кижилер дээш ажылдаар ужурлуг. Кайы-даа деңнелдиң эрге-чагыргазының ужур-утказы – хамаатыларның сонуургалы дээш ажылдаары. А бистиң сорулгавыс өг-бүле бүрүзү, Тываның чурттакчы бүрүзү Үндезин хоойлудан бүзүрелдиг камгалалды, дең эрге-ажыкты, чөптүг чорукту ап, ооң принциптери амыдыралга норма болурун чедип алыры болур.

Бистиң мурнувуста ниити сорулга бар – Үндезин хоойлуда көрдүнген үнелиг чүүлдерни камгалаары.
Бөгүн бистиң шуптувуста Россияның келир үези, ооң иштинде Тываның сайзыралы дээш хууда харыысалга онаажып турар. Ону шупту демнии-биле күүседип шыдаар бис!

#деньконституциирф #үндезинхоойлу #ховалыг #тыва #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
 «Бис российжилер бис»! Россияның Үндезин хоойлузунуң хүнүнге тураскаатканмөөрей ам-даа уламчылап турар
Следующая запись
Кубок Главы-2021
Меню