Российжи шериглерниң тиилелгези

РФ-тиң Камгалал яамызының дыңнадып турары-биле алырга, бистиң чуртувустуң Чепсектиг күштери Украинада тускай шериг операциязын уламчылап турар.

Бо дүне Днепропетровск облазының Звонецкое чуртталга пунктузунуң девискээринге «Днепр» националисчи батальоннуң кол турлаан узуткаан. Аңаа даштыкы хөлезилеттинген шериглер чыглып турганы илерээн.
Ол ышкаш Ольхатовка, Чаа Астрахань, Авдеевка, Шахтерское, Курахово, Ийиги Новоселовка, Веселое чуртталга пунктуларының девискээринге 8 украин пилот чок ужар аппараттарны узуткаан.

Оон аңгыда Украинаның 86 шериг объектилерин чок кылган, оларның иштинде 2 эргелел пунктулары, 2 ок-чепсек склады, 3 кывар-чаар чүүлдер склады, 49 шериг техниказының пунктулары, 3 реактиктивтиг от системазы кирип турар.

Минобороны России

Предыдущая запись
Россияның солдаттары украин чонга дузазын көргүскен
Следующая запись
«Единая Россия» и Правительство обеспечат выполнение всех социальных программ
Меню