Российжи шериглерниң тиилелгези

🇷🇺🇺🇦Камгалал яамызының март 14-түң дүнезинде 23:46 шакта дыңнатканы езугаар российжи Чепсектиг күштерниң шериг кезектери бурунгаарлавышаан, Степное деп чуртталга пунктузун хостаан.
Март 14-түң эртенинде Украинаның шериг инфраструктураларының объектилеринге бедик шынарлыг чепсек-биле согугну кылган. Оон аңгыда «Антонов» заводунуң девискээринде ок-чепсек складын узуткаан.

Удурланыкчының шериг объектилери аштырыышкынга таваржып турар. Ооң иштинде дөрт эргелел пунктулары болгаш харылзаа белдири, үш зениттиг ракета комплекстери, бир радиолокационнуг станция, бир РЭБ станциязы, үш ок-чемзек база кывар-чаар чүүлдер склады болгаш 68 шериг техниказының турар черлерин чок кылган.

Киевчи режим террорисчи чоруктуң тактиказын ажыглап турар. Олар ок-чепсектиң үрегдекчи хевирин тайбың чурттакчы чонга, хамааты инфраструктураларга удур ажыглап эгелээн.

Камгалал яамызының албан езу медээзинден белеткээн.

Предыдущая запись
В марте полиция разыскала 120 детей-бродяг
Следующая запись
Быть росгвардейцем!
Меню