Оттулар чүүл складтары Тываның шупту булуңнарында

Республиканың чурттакчы чонунга таарымчалыы-биле хөмүр-даш садып-саарар оттулар чүүл складтарын кожуун бүрүзүнге тургузар.

Чонну хөмүр-даш-биле хандырар сорулга-биле Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызынга «орук картазын» тургузарын дааскан. Ооң мурнунда Кызыл хоорайга, Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Мөңгүн-Тайга, Тес-Хем, Таңды, Өвүр, Эрзин кожууннарга оттулар чүүл складтарын ажыткан турган.

Амгы үеде Тываның даг-руда компаниязы-биле кады ажылдажылганы чорудуп турар. Республиканың барык шупту социал объектилеринче хөмүр-дашты сөөртүр керээ чардынган. Эрткен чылдан тура, Кызыл кожуунда оттулар чүүл склады ажылдап эгелээн. Ында 18 метр деңзини салган, чүък машиналары база погрузчиктер ажылдап турар.
Бо үеде шупту кожууннарда оттулар чүүл складтары бар, чамдык черлерде шагда-ла ажылдай берген, а чамдыктарын тудуп доозуп турар.

Оттулар чүүл складтарындан хөмүр-дашты садып алырга, чурттакчы чонга таарымчалыг болбас арга чок. Ол дугайында ТСП КУБ-туң директору Алексей Пустозеров чугаалаан.

Предыдущая запись
В рамках Всероссийского спортивного марафона в Туве состоится XV республиканская Спартакиада среди инвалидов по зрению «Летняя мозаика»
Следующая запись
В лагере я нашел новых друзей
Меню