Оон өске арга чок болганы-биле

#тыванын_аныяктары_Za_мир

Тываның Садыг-үлетпүр палатазының даргазы Аяс Мөңге Украинада болуп турар болуушкуннарга хамаарыштыр бодалын илереткен:

— Бо хүннерде чурттуң удуртулгазының хүлээп алган шиитпирлерин деткип тур мен. Ындыг шиитпир хүлээп алырынче бо тургустунуп келген байдалдар албадапканы ол, оон өске арга чок болу берген-дир. 8 чыл дургузунда Донбасска 13 муң кижи чок болган, моон соңгаар бо байдалды ол хевээр уламчылаары болдунмас болбайн канчаар! Ук девискээрлерниң чурттакчыларынга дузаны чедирер ужурлуг апарганывыс ол.

#своихнебросаем #заПрезидента #силавправде

#шын

Предыдущая запись
ЦБ: Карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, продолжат работать в РФ
Следующая запись
Хүннүң чуруу
Меню