Оларга бистиң деткимчевис херек

#тыванын_аныяктары_Zа_мир

ТР-ниң Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызының оралакчы сайыды Евгений Овсянников российжи шериглерге бодунуң деткимчезин илереткен:

«Бистиң солдаттарывыстың шиитпирлии, оларның дайынчы хей-аъды бистен, чурттуң бөдүүн хамаатыларындан, кончуг хамааржыр. Дайын шөлүнге боттарының албан-хүлээлгезин кайы хире үре-түңнелдиг күүседири тылдың бүзүрелдиинден хамааржыр. Бистиң моралдыг деткимчевистен. Шупту болуп турар бүгү чүүл — шын болгаш чугула деп бүзүреливистен! Россияның төөгүзүнден алыр болза, чеже катап бистиң шериглеривис чурттуң сонуургалдарын камгалаваан дээрил. Ынчангаш оларның албан-хүлээлгезинге чону кажан-даа чигзинмес деп бүзүрелдиг болуру чугула. Мен бодумнуң Президентимге бүзүрээр мен! Армиявыска бүзүрээр мен!

#своихнебросаем #силавправде #ЗаПрезидента

Предыдущая запись
Мы вас ждем домой!
Следующая запись
С вами – весь многонациональный народ Тувы и России
Меню