#Объясняем_Тыва

#Тыва_тайылбырлап_тур

Айтырыг: Банкыларның мобилдиг капсырылгаларының ажылдаары чүге оожум апарганыл?

Харыы: Сөөлгү үеде банкыларның клиентилери мобилдиг капсырылгаларны доктаамал ажыглаар апарган. Ынчангаш чамдыкта оожум ажылдаар апаар чылдагааны ында. Ындыг таварылгалар клиентилерге айыыл чок болгаш, түр үеде таваржып болур.
Банкыларның техниктиг специалистери капсырылгаларны чаартыр ажылдарны чорудуп турар. Чоокку хүннерде ажыл стабилдиг байдалга турумчуур.

Предыдущая запись
Каяа дуза херек-тир: ында бис
Следующая запись
Могут ли в России пропасть интернет и мобильная связь?
Меню