Монгуш-Буян-Бадыргының туаскаалынга чечектерни салган

Бөгүн Тыва күрүнениң тургузукчуларының бирээзи Монгуш Буян-Бадыргының тураскаалынга чечектер салыр митинг болуп эрткен. Аңаа республиканың бирги удуртукчулары, депутаттар, хоорайның мэриязындан ажылдакчылар, республиканың хөй-ниити, күрүне ажылдакчылары киришкен.

Владислав Ховалыг, Тываның Баштыңы:

— Бөгүн, бистиң кол күрүне байырлалы — Республика хүнүнде, чаңчыл езугаар Тыва Республиканың үндезилекчилериниң бирээзи Монгуш Буян-Бадыргының тураскаалында хүндүткелдиң, сактыышкынның езулалын кылып турар бис. Ол — Тыва күрүнениң тургузукчуларының бирээзи болгаш бирги удуртукчузу. Ооң үр эвес, ынчалза-даа чырык амыдырал-чуртталгазы биске чуртувус дээш харыысалгалыг болурунга үлегер.Ол тыва чоннуң салым-хуузун углап-баштаан политиктиг күрүне ажылдакчызы кылдыр республиканың төөгүзүнде арткан. Чеже-даа нарын салым-хуулуг болза, ол Тываның бедик сайзыралынга бүзүрелдиг болуп арткан.
Бөгүн Тыва бүдүн чурт ышкаш амыр эвес үелерни чурттап эртип турар. Амгы үеде тыва чон демниг, төрээн черинге ынак болурун үе негеп келген. Келир үеде салгалдарывыстың салым-хуузу дээш харыысалга онзагай черни ээлеп турар. Ынчангаш боттарывыстың күш-ажылывыс-биле чурттуң экономиказын хөгжүдеринге үлүг-хуувусту киирер ужурлуг бис. Республикавыс ам-даа сайзыразын дээш Монгуш Буян-Бадыргының ажыл-херээн ам-даа уламчылаар бис.

Мира КОНГУЛ-ООЛ,
Мария СААЯ чуруктарны тырттырган.

Предыдущая запись
Продолжатель национальных традиций  
Следующая запись
Монгуш Буян-Бадыргы 29 харлыында ТАР-ны үндезилээн
Меню