Кызыл кожуунда уругларның айыыл чок чоруу

Кызыл кожууннуң девискээринде уругларның айыыл чок чоруу дээш профилактиктиг үнүүшкүннерни назы четпээннер комиссиязының ажылдакчылары чорудуп турар.

Кожууннуң девискээринге хамааржыр хем эрии болгаш Чербиниң болгаш Ээрбектиң малчын чайлагларында уругларны хынаан. Ниитизи-биле 7 малчын турлагларга четкеш, тайылбыр ажылын чоруткан. Ол ышкаш хем эриинге айыыл чок чорукту сагыырын уругларга болгаш ада-иелерге сагындырган.
Черби, Ээрбек суурларга комиссияның үнүүшкүнннүг хуралын эрттирген.

Предыдущая запись
Дүрген хооргалында аныяктарның шуулганы эртип турар
Следующая запись
Для тувинских фермеров работает более 20 пунктов приема шерсти
Меню