Кызыл кожуунда оттулар чүүл складын ажыткан

Кызыл кожууннуң чагырыкчызы Ай-Хаан Догур-оолдуң дыңнатканы-биде алырга, ыраккы Каа-Хем суурнуң Комарова кудумчузунда оттулар чүүл складын ажыткан. Харылзажыр тел.: 8 923 546-45-46.

Каа-Хем уургайының хөмүр-дажы 1 тоннада 2438 руб., Балахтинниң хөмүрү бир тоннада 4100 руб. Чедирериниң өртээ 550 рубльден өрү.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Чадаананың оттулар чүүл складында 70 тонна хөмүр бар
Следующая запись
Эпидситуация по коронавирусу в Республике Тыва на 12.09.2022г.
Меню