«Кызыл кош» ачы-дуза ажылы эгелээн

Эйлиг-Хем ортумак школазының директору Владимир Дамдынның дыңнадып турары-биле алырга, сумудан тускай шериг даалгазында киржип турар оолдарга чедирер «Кызыл кошка» ачы-дуза ажылы эгелээн.

Хой дүгү-биле чылыг уктарны аргааш чорудары-биле, дүктү дыдып, ээрип, аргып эгелээн. Эр улус ээргииштер кылып берип турар. Немей аъш-чем садары-биле, акша-төгерикти берип шыдаар шаанче херээжен чон чыырын чугаалашкан.

#ачы-дуза

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Бии-Хемге тыва өглер мөөрейи эрткен
Следующая запись
Бай-Тайганың оттулар чүүл складында 94 тонна хөмүр-даш бар
Меню