Конституция – кол хоойлу-дүрүм

Конституция – кол хоойлу-дүрүм. Мээң билирим-биле, «конституция» деп сөс шаанда-ла ажыглаттынып чораан. Шаанда хаанның үндүрген дүрүмнерин конституция деп адаар чораан.

Амгы үеде Үндезин хоойлуну кижилер эки чурттазын дээш кылган. Ол улусту камгалап турар. Үндезин хоойлу бистиң чуртталгавыста дыка улуг рольду ойнап турар. Ол бис төрүттүнүп кээривиске-ле, чажывыстан бисти камгалап эгелээр. Ынчангаш бүгү назынывыс иштинде кол хоойлу езугаар чурттаар бис. Ол бис-биле кады базым санында. Үндезин хоойлу кижилерниң амыдырап-чурттаар эргезин хандырып турар. Чижээлээрге, школага халас өөренири, эртем-билиг чедип алыры, эмнедири, ажылдаар эргези дээш оон-даа өске.
Үндезин хоойлуда чүгле кижилерниң эргелери эвес, а хүлээлгелерин база бижээн. Ында бодунуң чуртун камгалаары, делегейни арыг-силиг тудары дээш оон-даа хөй айтырыглар кирген.
Ынчангаш кижи бүрүзү чуртунуң хоойлу-дүрүмүн сагып, хүндүлеп чоруур болза эки.
Мен бодаарымга, амгы үеде Үндезин хоойлу чок болза, чуртталгавыс шуут баксыраар.

Николь Донгак, Кызылдың 9 гимназиязының 9 в клазының өөреникчизи.

#тыванын_аныяктары #конституциятыва #үндезинхоойлу

Предыдущая запись
в Кызыле стартует VI-й Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
Следующая запись
Знатоки закона. В ТувГУ состоялась интеллектуальная игра, посвященная Дню Конституции Республики Тыва
Меню