Кижилерни каттыштырып турар дыл

Бөгүн сураглыг орус шүлүкчү Александр Сергеевич Пушкинниң төрүттүнген хүнү болгаш Орус дыл хүнүн байырлап турар. ТР-ниң Өөредилге яамызының сайыды Алексей Храмцов ийи дакпыр байырлал-биле чылыг-чымчак сөстерни чугаалаан:
«Июнь 6-ның хүнүнде амгы литературлуг дылдың үндезилекчизи, орус поэзияның чырыткызы Александр Пушкинниң төрүттүнген хүнүн демдеглээр бис.
Дыл – бистиң культуравыстың дөзү, оон Россияның чаагай чоруу, хөгжүлдези дыка хамааржыр. Амгы литературлуг орус дылдың үнедизлекчилериниң бирээзи – сураглыг шүлүкчү Александр Пушкин ооң каа-чаражын, байлакшылын дамчыткан. Ооң чогаадыкчы ажыл-ижинден орус дыл, орус культура, сагыш-хөөнү өске чоннарның төлээлеринге билдингир болган.
Амгы үеде Александр Сергеевичиниң чогаалдарындан цитаталарны сагыш-сеткиливисти, бодалдарывысты илередирде, бо-ла ажыглай бээр бис.

Ада-чурттуң төөгүзүнге, литературага, езу-чаңчылдарга, дылга – делегейде дыка хөй чурттакчыларны каттыштырып турар, бүгү делегей деңнелдиг дылывысты, хумагалыг хамаарылганы салгалдарга арттырар ужурлуг бис.
Шуптуңарга чедиишкиннерни, чогаадыкчы бедиктерни, эң-не экини күзедим!».

Предыдущая запись
Виталий Шайфулин: «Не думал, что судьба свяжет меня с фотожурналистикой»
Следующая запись
Строим планы на лето
Меню