Каш-ла шак арткан

📍Чаа-Хөл кожуунда #171 дугаар УИК кежигүннери соңгулданың сөөлгү хүнүнде хамаатыларны хүлээп алырынга белен. Соңгулданың төнеринге чедир чедир каш-ла шак арткан. Далажыңар!

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

#Выборы2021
#19сентябрь

Предыдущая запись
Аныяк блогерниң бирги бадылаашкыны
Следующая запись
Соңгулдаларның баштайгы түңнелдерин үндүрген
Меню