Каа-Хем суурнуң соңгулда участогунда

Кызыл кожуунда ниитизи-биле 11326 соңгукчу бар. Каа-Хем суурда 11238, а 91 дугаар соңгулда участогунда 2948 кижи бүрүткеттинген. Оларның аразындан 5 кижи өске соңгулда участоктарындан бадылаашкынга киржип келген.

Каа-Хем суурнуң 91 дугаар соңгулда участогунуң даргазы Аяна Судер-оол:

“Бо хүн соңгулда участогу чогуур шагында ажыттынган. 7 шак ажып турда-ла, соңгукчулар идепкейлиг чыглып келгеннер. Коронавирус халдавырлыг аарыгга удур хемчеглер санитар-эпидемиологтуг негелде езугаар чоруттунуп турар. Эжик аксында кижи бүрүзүнге камгалал маскаларны болгаш демир-үжүктерни үлеп турар. Шак аайы-биле соңгулда участогун аштап-арыглаар бис.Бистиң участогувуста ийи хайгааракчы ажылдап турар”.

Чыжыргана СААЯ.

#соңгулда_выборы

Предыдущая запись
Эпидситуация по коронавирусу в Республике Тыва на 09.09.2022г.
Следующая запись
Жители Тувы о ходе первого дня голосования
Меню