«Изиг шугум» таварыштыр айтырыгларга харыылаан

Тывага долу эвес мобилизацияга хамаарыштыр чурттакчы чон-биле харылзажыр колл-төптү Кызылга ажыдып, 122 дугаарлыг «изиг шугумну» тургускан. Октябрь 8-ке чедир долу эвес мобилизацияга хамаарышкан 3168 айтырыг келген. Ооң иштинде 2157 (68%) айтырыгга харыылаан, а , 1011 (32%) айтырыгда харыы чок болган.

Предыдущая запись
Это праздник каждого, кто живет и трудится на земле, содержит скот, занимается растениеводством, посевами
Следующая запись
#МыВместе: Төрүттүнген хүнү-биле байыр чедирген
Меню