Июль 25 — Россия Федерациязының истелге органнарының хүнү

💥 Июль 25 — Россия Федерациязының истелге органнарының хүн

Истекчилерниң профессионал хүнү-биле байыр чедирген сөстерни, чылыг күзээшкиннерни республиканың чурттакчылары социал четкилерде бижип турарлар.
“Магистральный – 3” гараж кооперативиниң даргазы Андрей Потапов бодунуң өмүнээзинден байырын чедирген:

“Бо хүн – Истекчилер хүнү. Чер кырында эң-не тергиин дээн кижилерниң профессионал байырлалы. Олар – эрес-дидим болгаш коргуш чок, угаанныг болгаш ажылгыр, чонувустуң чаагай чоруу дээш бүгү күжүн өргүп, чөптүг чорук дээш демиселде туржуп турар кижилер-дир. Силерге херектерниң дарый-дүрген истеттинерин, кем-херек үүлгедикчилерин соксадып, доктаадырын, ажыл-ижиңерге чедиишкиннерни база аас-кежикти, кадыкшылды күзеп тур мен!”

Предыдущая запись
200 хойну хүлээткен
Следующая запись
Хөнделеңде чаа ФАП ажыттынган
Меню