Ийи-Тал суурдан төөгүлүг кавайны фестивальда делгээн

Бөгүн Кызыл хоорайның Арат шөлүнде«Колыбель моя. Кавай» фестивальдың киржикчилери республиканың аңгы-аңгы кожууннарындан чыглып келген. Өвүр кожууннуң төлээлери боттарының делгелгезин бир дугаарында-ла салыпкан. Оларның эккелген кавайларының аразында төөгүлүг эдилелдер бар.
Бо удаада Ийи-тал суурнуң кавайларының дугайында Мира Кыргыс тайылбырны кылган:

— Улуг-Хем кожуунда Монгуш Болат-оолдарның өг-бүлезиниң буянныг кавайы.
Бирги кавайны 1926 чылдар үезинде чазап кылган.
Кырган-ачам Монгуш Дартаа Натпыы оглу — Чөөн-Хемчик кожууннуң Баян-Дугайга төрүттүнген. Кырган-авам Кыргыс Селикпаа (Чечен кадай) Оолаковна — Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем сумузунга төрүттүнген. Оларның дун оглу мээң ачам Болат-оол Монгуш Дартаевичиге чазаан турган.
Кавай салгалдан салгалче дамчып чоруур. Ол кавайга ачамның кады төрээннери болгаш төрелдериниң ажы-төлү мандып өскен. Сөөлгү чылдарда кавайны бодумда шыгжап алган чоруур мен.

Ийиги кавайны 1950 чылда улуг акывыс төрүттүнүп кээрге, ачамның кады төрээн дуңмазы Монгуш Торай Дарта оглу чазап кылган.
Бо кавайга кады төрээннерим өзүп доруккан. Өг-бүлевис хөй ажы-төлдүг чораан. Авам Болат-оол Нанзат Ховалыговна — «Маадыр ие» ордениниң, «Материнская слава» орденниң 1 чадазы, «Иениң алдары» медальдың I-ги, II-ги, III-кү чергениң эдилекчизи. Авам 12 ажы-төлдү чаяап өстүрген.
Сөөлгү чылдарда бо кавайга бодумнуң уйнуктарымны аадып, чайгап өстүрген мен.
Амгы үеде Ийи-Талдын «Хамнаарак» уруглар садында кижизидикчи башкы угбам ийи-чаңгыс база ажылынга ажыглап турар.
Мен, Кыргыс ( Болат-оол) Мира Монгушевна, өг-бүлениң дөрткү салгакчызы республикада болуп эртип турар «Опейленген кавайымны» деп делгелге-фестивальга киржип тур мен. Бурунгу өгбелеримниң езу-чаңчылдарын сагып чоруур мен. Дараазында салгалдарга арттырар дээш кыргын-аваларымның, кырган-ачаларымның шаандакы эт-севин, херекселдерин чыып, шыгжап чоруур мен.

Предыдущая запись
Тыва кавай фестивалы эртип турар
Следующая запись
Үлегерлиг өг-бүле: Россия хүнүнде делгелге
Меню