Херээжен аас-кежикти Бии-Хемден тып болур

«Женское счастье» делгелге-мөөрейни Бии-Хем кожууннуң төп эмнелгези организастаан. Чуруктардан болгаш янзы-бүрү кылыглардан суй белектерниң делгелге-мөөрейи Бии-Хем кожууннуң төп эмнелгезиниң салбырларының аразынга эрткенин сагындыраал. Ону Иелер хүнүнге тураскааткан. Эмчилер, медсестралар, санитаркаларниң кайы хире салым-чаяаныын бо делгелге бадыткаан.

Мөөрейниң жюри кежигүннери кылдыр төп эмнелгениң административтиг блогунуң ажылдакчылары кирген. Оларның шииткели-биле, бирги черни божудулга салбыры ээлээн. Ийиги черни Херээженнер консультациязы, а үшкү черни халдавырлыг аарыглар салбыры ээлээн. Шупту тиилекчилер болгаш киржикчилер шаңнал-макталга төлептиг болган.

#Иелер_хүнү

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Ак-Талда ФАП-тың тудуу доостур
Следующая запись
 «Поёт село родное» фестиваль-мөөрейге «Эзир-Уя» 1 чергениң лауреады болган
Меню