Хөй уругларлыг аваларның следу болур

Тываның Аныяктар херээниң талазы-биле агентилели «Чедиишкинниг ава – өг-бүлениң чөлеңгиижи» деп хөй ажы-төлдүг аваларның регионнар аразында следунга эки турачыларны чыып турар. Ук хемчегни «Россияның авалары», «Много мама», «Опора России» хөй-ниити организациялары организастаар. Авалар следу август 8-12 хүннеринде Дус-Хөлде «Salt lake city» турисчи базага эртерин сагындыраал.
Эки турачылар слетту организастаарынга дузалажыр.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Чурукту Интернеттен алган.

Предыдущая запись
Росси Күжүгет: мен коронавируска удур тарылганы алдым
Следующая запись
Аяс Кагай-оол –Тываның Баштыңының культура адырында грантызының тиилекчизи
Меню