Хүндүлүг Тыва чонувус, чаңгыс чер чурттугларывыс!

ВДНХ-да болуп эртип турар бүдүн делегей чергелиг «Россия» делгелгезиниң доостурунга чедир ⃣ хонук арткан.

Тываның ВДНХ-да Делгелгеде өргээзин деткип, кижи бүрүзүн Тыва дээш бадылаарын кыйгырып тур бис!

Бадылалды кылырда бо шөлүлгеже кире бээр силер⤵
https://russia.ru/voting/region

⃣ «Россия»делгелгезиниң четкизинге бүрүткелден эрткеш ✅,
⃣киржикчилериниң аразындан «Тыва Республиканы» шилип алгаш ✅,
⃣ дараазында 11 негелде-чадаларын шуптузун бадыткаптар силер ✅.

Демнии-биле Тываны үстүкү чадаже үндүрээлиңер!🔝Кижи бүрүзүнүн берген үнү үнелиг!

Бо чүүлдү эш-өөрүңер, төрелдериңер бөлүктеринче тарадырыңарны диледивис.

#минобразованиятыва #вднх #россия #выставкафорум

Предыдущая запись
 Внимание, молодежь! 
Следующая запись
Бай-Тайга кожууннуң чурттакчылары «Вода России» бүгү Россияның акциязынга каттышкан
Меню