«Евразия – 2021» фестивальды түңнээн

✅ Национал культуралар фестивалы октябрь айның төнчүзүнде-ле онлайн-хевирге эгелээн турган. Чоннарның эп-сеткил каттыжылгазының хүнүн таварыштыр болур чаагай чаңчыл коронавирус аарыының уржуундан чаа негелделер езугаар эрткен.

Ынчалза-даа студентилерниң онлайн-көрүлделери тергиин болган.
Филологтарның видеопрограммазы башкир чоннуң культуразынга тураскааттынган. Көдээ ажыл-агый факультеди Арменияны төлээлээш, олаоның чаагай чаңчылдарын көргүскен. Студентилер тускай бараа-сараанныг, садыг-саарылганың хөөнүн илереткен өөрүшкү-маңнайны дамчыдып шыдаан.

Юридиктиг факультеттиң студентилери молдав чоннуң тывылган төөгүзүн көргүскен.
Студентилерниң онзагай видеоматериалдарын жюри кежигүннери өөренип көргеш, Кызылдың башкы институдунуң төөгү факультединге ийиги чергениң дипломун тывыскан. Бирги черниң дипломун инженер-техниктиг болгаш көдээ ажыл-агый факультеттери ээлээн. А фестивальдың Гран-при шаңналынга физика-математика факультединге төлептиг болган.

ТывКУ-нуң парлалга албанының медээзинден Алена НАН-ХОО белеткээн.

#тувгу #евразия #фестиваль

Предыдущая запись
Быть росгвардейцем!
Следующая запись
 Маадырлар уттундурбас
Меню