Эптиг үелерни ажыглап четтигер дээш

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг федералдыг хурал-суглааларга киржип чорааш, эптиг таварылгаларда Тываның айтырыгларын шиитпирлептер аргалыг. Ол дугайында бодунуң блонгунда бижип турар.

Владислав Ховалыг, Тываның Баштыңы:

«Дүүн чурттуң Президентизиниң илеткелин көрген улус чалаттырган аалчыларны демдеглээн. Ындыг таварылгаларда федералдыг удуртукчулар-биле ыяап-ла чугаалажып, хүн бүрүнүң чугула айтырыгларын сайгарарын кызыдып тур мен. Бойдус курларвырлары болгаш экология сайыды Александр Козлов-биле чугаалажып тургаш, «Арыг агаар» төлевилелдиң дугайында демдегледивис. Ооң Тывага кичээнгейлиг хамаарылгазы дээш ам база четтиргенимни илередип тур мен.
Вице-премьер Александр Новак-биле электроэнергияның тариф политиказын чугаалаштывыс. Аргалар бар. Бис элээн каш саналдарны киирдивис. Удуртукчуларның талазындан деткимче бар. Ам-даа улаштыр барымдааларны киирип, түңнел шиитпирге чедир ажылдаар бис».

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Чөөн-Хемчикте «изиг шугумну» ажыткан
Следующая запись
Глава Тувы поздравил земляков с Международным днем пожилых людей
Меню