Эгезинде банкыларның карталары дээш дүвүрелди болдурган, оон чигир, гречканы курлавырлап эгелээн

#тыванын_аныяктары
#тыва_тайылбырлап_тур

Амгы үениң чуртталгазында болуушкуннар карак чивеш аразында эртип турар. Янзы-бүрү медээлер, кижилерниң хереглелдери база-ла шак ындыг. Ооң дугайында ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы Александр Брокерт мынчаар чугаалаан:

«Хамаатыларның хереглелдери үргүлчү өскерлип турар. Эгезинде шупту кижилерни банкылар карталарының ажылдаар механизми дүвүредип турган. ооң соонда чигир, гречка болгаш эм-таңны курлавырлап садып ап эгелээн. Социал-экономиктиг айтырыгларны тайылбырлаарынга хөй угланыышкыннар бар, ынчангаш федералдыг деңнелде Объясняем.РФ төлевилелди ажыткан. Бо портал таварыштыр шупту айтырыгларны билип ап болур.

Ол ышкаш республика чергелиг «Объясняем. Республика Тыва» төлевилел арыннарын «ВКонтакте» болгаш телеграм-каналда ажытканын демдеглээйн. Бир эвес силер айтырыыңарга харыы дилеп турар болзуңарза, Объясняем.РФ порталдан көрүп болур силер.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Предыдущая запись
«Кызыл кош» дузаламчызын чорудар
Следующая запись
Чаңгыс аай информастыг «көзенек» херек
Меню