Дмитрий Крапивин: «Чаа чуртталга кварталының тудуун үе-шаанда доозар»

«Энергострой» бүдүрүлгези Спутник микрорайонунга хары угда он 40 квартиралыг бажыңны тудар масштабтыг төлевилелди боттандырар. Бажың бүрүзүнге социал чуртталга оран-савазынга квота турар. Аварийлиг болгаш эргилээн бажыңнарданчурттакчы чонну көжүрер программа езугаар өскүс уругларга бажыңнарны бээр. Регионнуң удуртукчузу Владислав Ховалыг 5 бажыңны дужаарынга беленин демдеглээн болгаш, тудуг ажылдарының чоруп турарын хынаан. Амгы үеде ында инженер ажылдары, электри кожары болгаш иштики ажылдар чоруп турар. Ук микрорайондан 101 квартираны өскүс уругларга аңгылаан, 18 квартираны эргилээн бажыңнардан хамаатыларга бээр.

Бо дугайында Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның блогунда бижиин Дмитрий Крапивин мынчаар комментарийлээн:

— Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунда хөй квартираларлыг чаа чуртталга кварталының тудуу график езугаар өй-шаанда чоруп турар. Энергострой компаниязы бодунуң хүлээлгелерин күүседип, тудугну дүрген доозар дээш бүгү аргаларны ажыглап, шалыпкын ажылдап турар.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Амыдыралым эге оруун ужуктаан
Следующая запись
Деткимчеге чүгленгеш…
Меню