«Дүңгүр» I-ги тыва хамнарның фестивалы болур

Нациялар херээниң талазы-биле агентилели Тываже туристерни хаара туда сорулга-биле хамнар каттыжылгаларын демнештирип, турисчи хемчегни эрттирерин шиитприлээн.
«Дүңгүр» — онзагай хемчег. Аңаа Россияның хамнары чыглып, мастер-класттарны көргүспүшаан, ус-тывыш ярмарказын делгээр. Оон аңгыда хамнар-биле дорт харылзаа кымны-даа сонуургадып болур.
Фестиваль 2 хонук дургузунда үргүлчүлээр. Фестваль «Алдын Булак» этнокультурлуг комплекске июнь 20-ден 22-ге чедир болур. Аңаа Тываның хамнар ниитилелдериниң кежигүннери, Россиядан хамнар, эртемденнер болгаш сонуургаан чон кээп киржир.

Чурукту Интернет четкизинден алган

Предыдущая запись
«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования
Следующая запись
Минцифры России объявляет о запуске просветительского проекта «Цифровой ликбез»
Меню