Чуртталга-коммунал ажыл-агыйынга хамаарышкан меге медээлер үнүп турар

Бо айтырыгга хамаарыштыр ТР-ниң Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызының сайыдының оралакчызы Евгений Овсянников тайылбырлаан:

— Чуртталга-коммунал ажыл-агыйынга хамаарышкан меге медээлер социал четкилерде үнүп турар. Бистиң яамывысче база коммунал ачы-дуза чедирилгезиниң өртектери өзериниң дугайында айтырыглар чурттакчылардан доктаамал кээп эгелээн.

Коммунал ачы-дуза индекстериниң өзери көрдүнген деп медээлер шынга дүүшпес. Бо чылдың төлевирлерин нормативтиг актылар-биле бадылаан, план езугаар ону чүгле 2022 чылдың чайынында өскертир. Ынчалза-даа ол 4 хуудан көвүдевес болур.
#ОбъясняемРФ #Тыва

Предыдущая запись
Салым-чаяанныгларның байырлалы
Следующая запись
Албан езунуң медээзинге бүзүрээни дээре
Меню