Чурагайлыг чуртталгаже бүрүнү-биле кирген бис

Аяс Лопсан, Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутады:

«Чурагайлыг чуртталгаже бүрүнү-биле кирип турарывысты катап база билип тур мен. 2022 чылда хамаатылар Күрүне ачы-дузазы порталы таварыштыр чуртталга-коммунал ачы-дузазының төлевир квитанцияларын ап эгелээр. Амгы үеде электроннуг квитанцияларны ЧК ачы-дузазының ГИС-тен үлээр арга бар-даа болза, бистиң билиривис апарган Күрүне ачы-дуза порталын ажыглаары эптиг деп бодаар мен. Бо хүнде ук портал эрге-чагырга органнары-биле харылзажырының кол хевири апарган, сервис таарымчалыг, аңаа бүзүреп болур, ынчангаш ол бистиң хүн бүрүде чуртталгавыста кирип келген ».
#ОбъясняемРФ #ЖКХ

Предыдущая запись
Школьники Тувы в финале первых всероссийских Просветительских игр марафона «Новые горизонты»
Следующая запись
18 мая в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» состоялась церемония открытия всероссийского фестиваля «Студенческая весна»
Меню