Чоннарның эп-каттыжылгазы илереттинген

Мобилизация езугаар ТШО-га киржир хамаатыларга ачы-дузаны республикада янзы-бүрү диаспораларның кежигүннери чедирип эгелээн. Тывада чурттап чоруур азербайджан, узбек, киргиз, армян, таджик чоннарның төлээлери гуманитарлыг дуза чыыр ажыл-херекке киришкен.

Владимир Хабаров,ТР-ниң Нациялар херектериниң талазы-биле агентилелдиң удуртукчузу:

— Тываның диаспораларының төлээлеринге эп-каттыжылгазы, демнии, сагыш човаачалы дээш четтиргенимни илередип тур мен. Оон аңгыда азербайджан диаспораның удуртукчузу Чингизу Исахан оглы болгаш армян диаспорадан Ваану Геворковичиге тускай өөрүп четтирдим. Мобилизацияда хамаатыларны деткиири – бо хүннүң чугула айтырыгларының бирээзи.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Евгения Гулик: «Фильтруйте свой информационный фон, своё окружение и информацию! Будьте добрее, этого очень не хватает»
Следующая запись
Частичку души — мобилизованным
Меню